آزمایش خون کرونا ویروس جدید

آزمایش های خون برای غربالگری و پیش آگهی کرونا ویروس تعدادی از مارکرهای خون در بیماران مبتلا به COVID-19 غیر طبیعی است. مطالعات بر روری بیماران مبتلا در چین انجام شده…

ادامه مطلب