آزمایش خون کرونا ویروس جدید

آزمایش خون کرونا ویروس جدید

آزمایش های خون برای غربالگری و پیش آگهی کرونا ویروس

تعدادی از مارکرهای خون در بیماران مبتلا به COVID-19 غیر طبیعی است. مطالعات بر روری بیماران مبتلا در چین انجام شده است.

آزمایشهای غیر طبیعی آزمایشگاهی را شامل موارد زیر است.

۱- شمارش کامل خون

۲- عملکرد کبد و کلیه

۳- آزمایش بیوشیمیایی و انعقاد خون

۴- فاکتورهای التهابی و سایر موارد می باشد.

آزمایش های خون شناسی

محققین پارامترهای خون شناسی را در بیماران مبتلا به کرونا بررسی کرده اند. اکثریت تغییر گلبولهای سفید غیر متعادل را گزارش کرده اند.

گلبول های سفید خون

در مطالعه‌ای که ۱۰۹۹ نمونه COVID-19 مثبت را بررسی کردند. ۸۳/۲ درصد لنفوسیتوپنی و ۳۳.۷ درصد لکوپنی نشان داد. در بیماران فاز حاد لنفوسیتوپنی شدید گزارش شده است.   علاوه بر این، تصور می شود با شدت بیماری کرونا نوتروفیلها افزایش می یابند.

ارزیابی شدت بیماران مبتلا به ذات الریه ناشی از COVID-19 با توجه موارد زیر است.

۱- کاهش قابل توجه لنفوسیت ها

۲- افزایش نوتروفیل ها

۳- نسبت نوتروفیل به لنفوسیت

۴- سن بیمار

تعریف شدت بیماری در بین منابع کمی متفاوت است. در کلیه مراجع مورد بررسی، کاهش لنفوسیتها در ارتباط با شدت COVID-19 مشاهده شد.

پلاکت ها

متاآنالیز تعداد پلاکت در بیماران مبتلا به COVID-19 با یا بدون بیماری شدید انجام شده است. و نسبت شانس (OR) ترومبوسیتوپنی برای فرم شدید COVID-19 نیزانجام شد. تجزیه و تحلیل نشان داد که تعداد پلاکت در بیماران مبتلا به COVID-19 شدیدتر به طور قابل توجهی پایین بود. در این مطالعه، تعداد پلاکت کم خطر ابتلا به COVID-19 را پنج برابر می کند. تعداد کم پلاکت می تواند احتمال خطر مرگ و میر در بیماران مبتلا شدید را افزایش دهد.

آزمایش های ایمنی شناسی

CRP

اگرچه پروتئین واکنشی C  به طور عادی در عفونتهای تنفسی ویروسی خفیف به میزان قابل توجهی بالا نمی رود. اما میزان آن در موارد شدید آنفلوانزای مرغی H1N1 و H7N9 افزایش یافته است. همچنین در طول اپیدمی SARS در سال ۲۰۰۳ گزارش شده است. افزایشCRPدر بیماران COVID-19 گزارش شده است. COVID-19 باعث آزاد شدن سیتوکین های ضد التهابی، تحریک ماکروفاژها و سلولهای کبدی می شود. کویید ۱۹ باعث ایجاد سندرم تنفسی خفیف تا حاد می شود.

CRP نشانگر التهابی است که اهمیت بیشتری نسبت به سایر نشانگرهای التهابی برای ارزیابی شدت COVID-19 دارد. به عنوان مثال ، در ۵۶.۴٪ موارد غیر شدید، مقدار CRP بالاتر یا مساوی ۱۰ mg/dl است. اما در موارد شدید ٪ ۸۱.۵٪ بود.

هادی طغیانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *